PROEFLID
Vul onderstaand aanmeldformulier in en geef daarin aan, of je allereerst proeflid of direct lid wilt worden. Ieder proeflid mag nl. 2x proeftrainen en wordt gevraagd daarna zijn of haar beslissing kenbaar te maken. 
Stuur met het verzoek om 2x proef te trainen een mailtje naar [email protected] ovv. de naam en de geboortedatum.

AANMELDEN
Aanmelden kan behalve voor een lidmaatschap ook voor de functie van vrijwilliger, zoals een coach, scheidsrechter (in opleiding) ed.
Lees voordat je het formulier invult het blad 'Lidmaatschap en Contributie' goed door. 
Wanneer het formulier is ingevuld, is je aanmelding compleet.
Vragen met een * zijn verplichte vragen.

Na aanmelding krijg je een copie retour gezonden. Dit formulier kun je bewaren in je administratie.

Ik wil mij inschrijven als:
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
   
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Akkoordverklaring
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.