Informatie Jongste Jeugd (EF)

Belangrijke documenten 

Kinderen, die voor 1 oktober van het lopende bondsjaar 7 jaar of ouder zijn, doch nog geen 8 jaar, zijn F-jeugd.
Kinderen, die 8 jaar of ouder zijn, doch nog geen 10 jaar, zijn E-jeugd.

Binnen de Jongste Jeugd is Duco Bakker aangesteld als coördinator Jongste Jeugd (DEF).
Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u hem per email bereiken.
De jaarplanning staat in de algemene Agenda op de website en in de HC Alkmaar-app.

Contactpersonen EF 

Proeftraining
Voor een proeftraining kunt u uw kind aanmelden als proeflid via ‘lid worden’. Ieder proeflid mag twee keer proeftrainen en wordt daarna gevraagd zijn of haar beslissing kenbaar te maken. Na het invullen van het (proef)lidmaatschapsformulier kunt u de naam en geboortedatum mailen naar [email protected].

De proeftraining is op woensdagmiddag van 17:30-18:30 uur op veld 4.

---------------------------------------------------------------

Kleine wijziging op spelregels Jongste Jeugd:
In overleg met de districten is er, i.v.m. de veiligheid, een kleine aanpassing doorgevoerd inzake "Vrije Slagen in en binnen 3 meter (3-tal)/ 5 meter (6-tal) van het doelgebied”.

De overige spelregels blijven onverkort van kracht, met als kanttekening, dat de regel rondom de self-pass als volgt moet worden geïnterpreteerd: de self-pass moet niet, maar mag worden toegepast.