algemeen.jpg algemeen2.jpg arbitrage.jpg dames1.jpg gezondheid.jpg heren1.jpg jongstejeugd.jpg meisjes.jpg sponsor.jpg
Senioren

Jeugd


Lidmaatschap en Contributie
Lidmaatschap seizoen 2018-2019
Categorie  (leeftijd per 1 oktober is bepalend, niet de indeling)
bedragen in €   2018-2019 2017-2018 2016-17
Funkey   4 t/m  5 jaar 2x60 2x60 4 x 25
Hockeyschool   5 t/m  6 jaar 2x60 2x60 145
E en F   7 t/m  9 jaar 275 275 275
D 10 t/m 11 jaar 295 295 295
C 12 t/m 13 jaar 305 305 305
A en B 14 t/m 17 jaar 315 315 315
Senior overig (18+, veteraan, veterin) 18 t/m 65 + 315 315 315
Veterin op di 30 t/m 65 + 215
Trainingslid, Trimhockey 0 t/m 65+ 175 175 175
G-Hockey 0 t/m 65+ 100 100 100
NPM (Non-playing member) 0 t/m 65+ 110 110 110
Overige bedragen
Entreegeld 75 75 75
Toeslag 1e elftallen D1, H1, ABCD 65 65 50
Administratiekosten (bij geen incassomachtiging) 25 25 25
Aanmaningen (bij niet of te laat betalen) 25 25 25
Zaalhockey selectieteam ABCD 90 90 90
Zaalhockey trainingslid jeugdselectie 65 65 65
Bartoeslag Zondag-Senior 25 25 25
Huur keepers-locker 20 20 20


Leeftijdsgrenzen
Leden die voor 1 oktober van het lopende bondsjaar: 
a. 18 jaar of ouder zijn: zijn senioren
b. 16 jaar of ouder zijn, doch nog geen 18 jaar zijn junioren A
c. 14 jaar of ouder zijn, doch nog geen 16 jaar zijn junioren B
d. 12 jaar of ouder zijn, doch nog geen 14 jaar zijn junioren C
e. 10 jaar of ouder zijn, doch nog geen 12 jaar zijn junioren D
f.   8 jaar of ouder zijn, doch nog geen 10 jaar zijn junioren E
g.   7 jaar of ouder zijn, doch nog geen 8 jaar zijn junioren F
h.   5 jaar of ouder zijn, doch nog geen 7 jaar zijn Hockeyschool-lid
i.   4 jaar of ouder zijn, doch nog geen 5 jaar zijn Funkey-lid
j. Spelers met een verstandelijke beperking zijn G-hockeylid
.
Coulanceregeling
In sommige gevallen kan het zijn dat het voor leden moeilijk is de contributie te kunnen betalen. Mocht de hoogte van het bedrag voor u een probleem vormen dan doen wij ons best om tot een nadere individuele afspraak met u te komen. Wilt u hierover in gesprek met ons dan kunt u dit melden via [email protected]
.
Gezinsregeling
Familiekorting op de contributie vanaf het 4e lid en meer steeds 100 euro korting op de contributie. Dit geldt voor gezinsleden op hetzelfde adres.
.
Toeslag Tophockey
Voor de eerste teams zal een toeslag gelden van € 65,= per lid. Het aantal extra trainingen en de professionele begeleiding van deze teams rechtvaardigen deze toeslag.
.
Entreegeld
AMHC bestaat inmiddels meer dan 100 jaar en daar hebben generaties enthousiaste leden aan bijgedragen. Het resultaat is een prachtig hockeycomplex, een gezellig clubhuis en een degelijke organisatie. Omdat je als nieuw lid van de vereniging in dit gespreide bedje valt, wordt een eenmalige bijdrage gevraagd in de vorm van entreegeld. Wanneer je om reden van bijvoorbeeld studie, de club enige jaren verlaat en later opnieuw lid wordt, ben je niet opnieuw entreegeld verschuldigd.
.
Funkey en Hockeyschool
De Funkey en Hockeyschool is bedoeld voor 4 tot 7 jarigen. Het hockeymateriaal wordt door de vereniging ter beschikking gesteld. 
De Funky- en Hockeyschoolleden dienen zich in te schrijven via de website en kunnen twee blokken per seizoen deelnemen aan de training en hiervoor wordt per blok 60€ geïncasseerd. 
.
Studententarief
Er is geen apart studententarief. Wel bieden wij studenten tussen 18 en 24 jaar de mogelijkheid om een halfjaarslidmaatschap aan te gaan i.v.m. stages of buitenlandse avonturen. Mochten zij na afloop van dat halfjaar toch het seizoen willen uitspelen, dan wordt het resterende bedrag tot het normale seniorentarief in rekening gebracht.
.
Bar-toeslag zondagsenioren
Seniorleden, die op zondag spelen betalen een bartoeslag. Voor dat geld zet de vereniging betaalde krachten in. Dit bedrag wordt gelijk geind met de contributies.
.
Boete bij niet op komen dagen
Wanneer je wel bent ingedeeld voor de bardienst, maar niet verschijnt, volgt een boete van € 75,=. De bardienst kan tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand worden afgekocht voor €50,-
Ruilen heeft de voorkeur en kan worden doorgegeven aan [email protected].
.
Betaling contributies via automatische incasso
Eind september zullen de contributies worden geind via automatische incasso. Indien je in drie keer wil betalen (eind september, januari en april), geef je dit voor 1 september door aan [email protected]
.
Inning selectietoeslagen en zaalhockey
De inning van selectietoeslagen voor de 1ste teams zal plaats vinden in oktober, omdat dan de selecties definitief bekend zijn. Invallers in de selectieteams betalen geen toeslag.
De inning van zaalhockey-contributie voor selectieteams vindt plaats begin december na aanmelding hiervoor. Je krijgt hiervoor een factuur.
.
Opzeggen
Je dient je lidmaatschap schriftelijk op te zeggen vóór 15 mei van het lopende seizoen. Dat kan alleen per email aan [email protected].
Dit is noodzakelijk om de indeling van de teams, de trainersstaf en de begroting voor het volgende seizoen te maken. Dus wees op tijd als je besluit te stoppen!
.
Contributieteam
De inning van contributies wordt verzorgd door secretariaat en penningmeester. Zij staan open voor uw opmerkingen en vragen (over bijvoorbeeld afschrijvingen van bedragen van uw rekening) en het maken van individuele afspraken. Secretariaat en penningmeester zijn te bereiken via: [email protected].
.