Blessures voorkomen

Hoe gevaarlijk is hockey?
Hockey wordt soms bestempeld als een zeer gevaarlijke sport. Maar als iedereen zich aan de regels houdt en de nodige bescherming aan cq in heeft, hoeft dat niet het geval te zijn. Toch gebeuren er wel eens dingen die een vervelend gevolg hebben. De meest voorkomende blessures bij hockey zijn: enkel (21%), knie (18 %), bovenbeen (14%), hoofdletsel (11%), vingers (7,1 %) en lage rug (6,3 %). 86% zegt in elk seizoen te maken te hebben met schaafwonden, maar daar voor geen behandeling te zoeken.Blessures voorkomen.

Blessures kunnen worden voorkomen door
Letten op het dragen van scheenbeschermers en gebitsbeschermers. Beiden zijn bij AMHC verplicht tijdens trainingen en wedstrijden. Het dragen van een gezichtsbeschermend masker door de verdediging bij een strafcorner wordt aanbevolen. Ook een handschoentje om de hand en de vingers te beschermen is aan te raden.

Goed materiaal, zoals de juiste goed passende schoenen en de juiste maat stick, draagt bij aan en meer gezonde belasting van het lichaam van de sporter. In bijgaand artikel over materiaalkeuze, wordt er verder op in gegaan.
Informatie en advies bij aanschaf materialen

Sportblessures in Nederland: aandacht voor preventie nodig:
Onderzoek laat zien dat jaarlijks 2,5 miljoen Nederlanders een sportblessure oplopen. Hockey neemt met 130.000 blessures de zesde plaats in. Daarvan wordt bijna de helft behandeld via EHBO, arts of fysiotherapeut. Bij een gemiddelde van 135 gespeelde uren per seizoen, bestaat de kans op één blessure per anderhalf jaar. 20 tot 30% van hen kan na een jaar nog steeds niet sporten en een deel houdt zelfs blijvend beperkingen aan de blessure over. Een goede behandeling, nabehandeling en begeleiding bij het opnieuw gaan sporten na herstel is noodzaak. 50% van de geblesseerden geeft aan al weer te gaan hockeyen als ze nog niet geheel fit zijn, 30% zegt te spelen met een oude blessure.

Bij de jeugd komen 30% minder blessures voor. Die blessures worden vooral veroorzaakt door onvoorzichtigheid en technische tekortkomingen. Bij de senioren worden blessures vooral veroorzaakt door overbelasting, verstappen en fysiek contact. Het bovenbeen is met 30% bij deze groep het meest geblesseerde lichaamsdeel.Risicovol gedrag geeft slechts de illusie dat beter gespeeld wordt, maar levert vooral gevaarlijker (lees: blessure-veroorzakend) spel op.Extra aandacht bij de voorlichting voor de warming-up en vooral de cooling-down werkt, mits ook daadwerkelijk uitgevoerd, preventief.

Blessurepreventie zou vanzelfsprekend moeten zijn, immers iedereen heeft meer plezier in hockey als je weet dat de kans op blessures klein is. Blessurepreventie neemt een belangrijke rol in maar kan nog verbeterd worden. Ook bij hockey geldt ‘een goed begin is het halve werk’. Hieronder tref je kort enkele tips, waarmee je de kans op een blessure verkleint. Gebruik deze tips zowel voor de training als voor de wedstrijd.  
  • - Algemene warming-up: laat de hockeyers rustig van start gaan met warmlopen en losmakende oefeningen;
  • - Rekken: laat vervolgens rekoefeningen uitvoeren voor de verschillende spierengroepen;
  • - Sportspecifieke warming-up: laat de spelers nu rustig inslaan en geef oefeningen met stick en bal maar zorg dat men in beweging blijft;
  • - Zorg dat de hockeyers goed warm zijn voordat je aan het ‘echte werk’ begint. Met name bij koud weer is een goede warming-up essentieel!;
  • - Sluit na het hockeyen af met een cooling-down. Dit is als het ware een omgekeerde warming-up. In plaats dat je de intensiteit opvoert, bouw je hem nu juist af.
Van trainers en coaches verwachten wij dat zij veel aandacht aan de juiste techniek besteden en oog hebben voor sportiviteit en respect.De spelbegeleiders en scheidsrechters proberen het spel tijdens de wedstrijd veilig te laten verlopen en proberen gevaarlijke situaties te voorkomen. Spelbegeleiders geven hier en daar ook nog technische aanwijzingen.
 

Registratie hoofdblessures
De KNHB wil graag meer zicht krijgen in het aantal sportblessures en de achtergronden van deze blessures. De eerste stap in het reduceren van het blessurerisico is immers het verkrijgen van inzicht in de blessures.

Alle ernstige hoofdblessures worden geregistreerd via de website van de KNHB. De KNHB zorgt dat de geblesseerden een enquête invullen over het ontstaan, de aard en het herstel van de blessure. Uitkomsten van onderzoeken worden gebruikt om toekomstig beleid te maken.
---------------------------------
Het Rode Kruis heeft een nieuwe gratis EHBO app voor de iPhone, Android en Windows Mobile 7 gelanceerd. De EHBO app geeft kort en bondig instructies in geval van nood. Zo heb je altijd EHBO kennis op zak en weet je precies wat je moet doen!
Bijna de helft van de Nederlanders verleent zelf geen Eerste Hulp als iemand flauwvalt in de supermarkt. Reden hiervoor is gebrek aan kennis of angst om iets verkeerd te doen. Dat blijkt uit recent onderzoek onder 12.000 mensen.
Het Nederlandse Rode Kruis vindt het tijd voor verandering. Daarom lanceert het ter gelegenheid van Wereld Eerste Hulp Dag een nieuwe gratis EHBO app voor de iPhone, Android en Windows Mobile 7. EHBO op zak . Met de EHBO app voor de smartphone heb je altijd EHBO kennis op zak.
De EHBO app geeft instructies in 56 gevallen van nood. Zo vertelt je mobiele telefoon direct wat je moet doen bij bijvoorbeeld verslikking, brandwonden of bewusteloosheid. Maar ook wat je vooral niet moet doen. De informatie is bovendien gekoppeld aan hulpdiensten in de buurt:
met één druk op de knop bel je direct het centrale alarmnummer 112 of vind je via GPS de route naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Download de EHBO app!
Wil je ook EHBO op zak hebben? Download dan nu de EHBO app. En weet wat je moet doen bij noodgevallen.
 
hws 9-1-2012