Organisatie

Accommodatiecommissie
Ernst Jan Deetman Afgevaardigde Bestuur
Maarten Waardenburg Commissielid
Folkert Berghuis Commissielid
Boris Bruin Commissielid
Arbitragecommissie
Nic Hoes Afgevaardigde Bestuur
Madelon van der Linden Arbitrage - opleidingen
Ingeborg Audier Arbitrage - opleidingen
Willem van Dijk Arbitrage - aanwijzing zondag
Pieter Koorn Arbitrage - Spelregelcafé
Maurice Laarhoven CS+ coach
Stephan Brouwer Arbitrage - praktijktraining
Freek Brouwer Arbitrage - praktijktraining
Archief
Christine Waardenburg-Warnaars Archivaris - foto en video
Annelies de Langen Archivaris
Barcommissie
Paul Zonneveld Afgevaardigde Bestuur
Ruud Barsingerhorn Commissielid - hoofd bar
Christine Waardenburg-Warnaars Commissielid - indeling barhoofden op za
Sylvia Meijer Commissielid - indeling barouders op za
Bestuur
Jan Nagengast Bestuurslid - Voorzitter
vacature Bestuurslid - Secretaris Doel van de functie Het doel van de functie secretaris van de vereniging is ervoor zorg te dragen dat de vereniging, het bestuur en de ledenvergadering in administratieve en secretariële zin goed functioneert. Plaats De secretaris maakt deel uit van en rapporteert aan het verenigingsbestuur. Voor de realisatie van de doelstelling en de uitvoering van de daarmee verbonden taken kan de secretaris zich laten bijstaan door een secretariaatsmedewerk(st)er. Domein Het aandachtsgebied van de secretaris omvat alle correspondentie naar en van de vereniging, de ledenadministratie, het verenigingssecretariaat (niet het wedstrijdsecretariaat) en de organisatie en verslaglegging van de bestuurs- en de algemene ledenvergaderingen. Verantwoordelijkheden De secretaris is verantwoordelijk voor: • het goed functioneren van het verenigingssecretariaat • volledige en actuele ledenadministratie • de secretariële voorbereiding, ondersteuning en verslaglegging van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen • adequate en tijdige behandeling van ingekomen post Taken • Werving, aanstelling en aansturing van een secretariaatsmedewerk(st)er De secretariële taken kunnen – onder verantwoordelijkheid van de secretaris - worden gedelegeerd aan een secretariaatsmedewerk(st)er • Voeren van de correspondentie van de vereniging (registreren, ontvangen, verspreiden, bewaken en beantwoorden), met uitzondering van die, welke betrekking heeft op de wedstrijden. • Verzorgen van de planning van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen • Verzorgen van de agenda en de uitnodigingen voor de vergaderingen • Vervaardigen van notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen. • Zorgdragen voor de juiste uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergaderingen en van de bestuursvergaderingen; terzake rappelleren • Verwerken van nieuwe opgaven, mutaties en opzeggingen van leden, bijhouden van de ledenadministratie • Tijdig kennis geven van de vergaderingen aan de betrokken personen; • Ter (leden)vergadering aanbieden aan de aanwezigen ter tekening van de presentielijst, waarop duidelijk vermeld staat, waar de stemrecht hebbende leden dienen te tekenen. • Bewaren en bijhouden van het archief. • Doen van opgaven aan de penningmeester van de tot de vereniging toegetreden en bedankt hebbende leden, alsmede van de namen van degene(n), aan wie door het bestuur boetes zijn opgelegd. • Schriftelijk kennisgeven aan kandidaatleden van hun niet toelating als lid van de vereniging.
Nic Hoes Bestuurslid - Penningmeester en Arbitrage
Ernst Jan Deetman Bestuurslid - Accommodatie
Paul Zonneveld Bestuurslid - Evenementen
Erkan Dekker Bestuurslid - Hockeyzaken
Danny Koopmans Bestuurslid - Hockeyzaken
Willem Tibosch Bestuurslid - Sponsoring en Communicatie
Evenementen-commissie
Paul Zonneveld Afgevaardigde Bestuur
Ruud Barsingerhorn Commissielid - hoofd bar
Wies Tenhaeff Commissielid - HockeyBal
Michiel Baars Commissielid - HockeyBal
Marieke Boggemann Commissielid - HockeyBal
Birgit Manse Commissielid - feesten
Dax Audier Commissielid - feesten
Christine Waardenburg-Warnaars Commissielid - webmaster
Financiele commissie
Nic Hoes Afgevaardigde Bestuur
Thom van Looijen Commissielid - financiële administratie
Gevonden voorwerpen
Yvonne IJtsma Commissielid
Anouschka Nijland Commissielid
Hockeyzaken
Erkan Dekker Afgevaardigde Bestuur
Danny Koopmans Afgevaardigde Bestuur
Michiel Baars Hockey gerelateerde opleidingen
Erik Vogel Coördinator Senioren
Duco Bakker Coördinator ABC-jeugd
Duco Bakker Coördinator DEF-jeugd
Brecht Bakker Coördinator HS/Funkey
Duco Bakker Coördinator Trainingen
Martijn Stellaard Commissielid
Leoniek Burger Commissielid
Bas Klinkhamer Commissielid
Arnout Quax Commissielid
René van t Riet Commissielid
Hoofdtrainer-EF
Marieke Wildschut
Trainers
vacature Trainer Ouderhockey Iedere zondagochtend tijdens de hockeyschool en funkey organiseert AMHC ook hockey voor ouders. Alle ouders zijn hier welkom om onder begeleiding van een ervaren trainer even lekker te hockeyen. Voor deze training zoeken wij een trainer.
Kascommissie
Koos van Velzen Commissielid
Ian Spoelstra Commissielid
Ledenzaken
vacature Afgevaardigde Bestuur
Yvonne IJtsma Commissielid
Materialencommissie
Madelon Manse-van de Groep Commissielid - keepersmaterialen
Duco Bakker Commissielid - Trainersmaterialen
Raad van Advies
Paul Köster Commissielid
Jos de Moel Commissielid
Hans Valkering Commissielid
Hanny Groenhart-Dammers Commissielid
Secretariaat
vacature Secretaris
Martine Reijers Ledenadministratie
Thom van Looijen Administrateur
Sleutel- en alarmbeheer
Christine Waardenburg-Warnaars Alarmbeheerder
Christine Waardenburg-Warnaars Sleutelbeheerder
Sponsor-Commissie
Jan Nagengast Afgevaardigde Bestuur
Willem-Albert Bol Commissielid - voorzitter
Maartje Verhoog Commissielid - contracten
Marijke Schouten Commissielid - Vrienden van de AMHC
Leoniek Burger Commissielid
Willem Tibosch Commissielid - adviseur
Bastiaan Smit Commissielid
Laurens Marc Lakeman Commissielid
vacature Commissielid
Strafcommissie
Ronald Kool Commissielid
TD-Commissie
vacature Commissielid - bar
Ruud Barsingerhorn Commissielid - hoofd bar
vacature Commissielid - pr & evenementen
Toernooicommissie
Liesbeth Berkhout Commissielid - Familietoernooi
vacature Commissielid - Familietoernooi
Ruud Barsingerhorn Commissielid - hoofd bar
Christine Waardenburg-Warnaars Commissielid - webmaster
Trimhockey
Anouschka Nijland Trimhockey-coördinator
Vertrouwenspersoon
Machteld Zweers Vertrouwenspersoon
Roeland van Esveld Vertrouwens-contactpersoon
Vrijwilligerscommissie
Folkert Berghuis Onderhoud AED
Maarten Waardenburg Fotograaf
Arno van Tilborg EHBO-koffer
Christine Waardenburg-Warnaars Coordinator bitjes happen
Wieger Dollekamp Coördinator Grote Clubactie
Reinout Francken Coördinator Grote Clubactie
Website
Christine Waardenburg-Warnaars Webmaster
Willem Tibosch Webmaster
Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris ABCD11
Liesbeth Berkhout
Wedstrijdsecretaris DEF
Bianca Bakker
Wedstrijdsecretaris Senioren
Jeroen Bohré
Zaalhockeycommissie
Bianca Bakker Wedstrijdsecretaris ABCD11
Liesbeth Berkhout Coördinator Zaalhockey
Liesbeth Berkhout Wedstrijdsecretaris Senioren