Veilig sporten bij AMHC

Bij AMHC vinden wij de veiligheid van onze leden heel belangrijk. Zo staat het ook benoemd in onze missie, visie en in de Acht van Alkmaar. Om concreet invulling te geven aan het borgen van deze veiligheid, heeft AMHC enkele maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn gestoeld op richtlijnen voor een veilige sportomgeving van de KNHB.

De Acht van Alkmaar

AMHC heeft een eigen gedragscode opgesteld: de Acht van Alkmaar. Deze gedragscode schrijft het gewenste onderlinge gedrag voor en geeft handvaten voor de invulling.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Wij verlangen daarom een VOG van alle bestuursleden, trainers, coaches en andere begeleiders die 16 jaar of ouder zijn.  Deze VOG mag maximaal 6 maanden oud zijn en dient iedere 5 jaar opnieuw aangeleverd te worden. AMHC neemt de kosten voor de VOG voor haar rekening nemen.

Verklaring tuchtrecht KNHB

Daarnaast tekenen alle niet-leden die actief zijn bij AMHC een verklaring waarin zij aangeven dat het tuchtrecht van de KNHB van toepassing is en dat de betrokkene zich zal houden aan de gedragsregels van AMHC. De actieve leden vallen automatisch onder het tuchtrecht van de KNHB en zullen alleen de gedragsregels ondertekenen.

Scholing van trainers en coaches

Ook besteden wij aandacht aan het scholen van onze trainers en coaches op het gewenste en gepaste gedrag in onze interne opleidingen.

Vertrouwenspersoon

Binnen een grote vereniging als AMHC kunnen natuurlijk wel eens zaken spelen die in jouw ogen niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Een hand op de schouder, een aai over de bol... Moet kunnen? ...Een grap over iemands handicap? ...Een 'dubbele' betekenis?... De coach in de kleedkamer? .... Waar liggen tegenwoordig de grenzen? En naar wie ga je toe als de grenzen worden overschreden? Bij deze vertrouwenspersoon kun je terecht met al je vragen, opmerkingen en suggesties die je besproken wilt hebben, maar te persoonlijk vindt of niet kan/wil bespreken met een commissielid of bestuurslid van AMHC.

Voor veel zaken kun je natuurlijk de coach aanspreken. Ook kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die 100% onafhankelijk is, iemand die uitsluitend jouw belang in het oog houdt. Die je adviseert over wat je het beste kunt doen of die in overleg met jou actie onderneemt. Daar heeft AMHC een vertrouwenspersoon voor benoemt.

Het kan om zaken gaan die een trainer of coach betreffen, maar ook alle andere onderwerpen die jezelf of de vereniging raken. Iedereen (jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden) kunnen bij deze vertrouwenspersoon terecht.

De vertrouwenspersoon kan naar jou luisteren en je van advies dienen. Indien je dit wenst kan de vertrouwenspersoon jouw vraag of probleem met het bestuur of de betreffende commissie bespreken zonder je naam te noemen.

Heb je een vraag of wil je gebeld worden door de vertrouwenspersoon? Stuur dan een e-mail naar [email protected] .

De rol van de vertrouwenspersoon bij AMHC