Informatie Jongste Jeugd (EF)

De JONGSTE JEUGD
 
Check de Sportiviteit & Respect campagne-site van de KNHB:
 
Binnen de Jongste Jeugd is Duco Bakker aangesteld als coördinator Jongste Jeugd. Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u hem per email bereiken.

Contactpersonen EF:
Om directe vragen te kunnen beantwoorden heeft de coördinator Jongste Jeugd een lijst opgesteld met meest gestelde vragen (FAQ). Hier kunt u kijken of uw vragen zijn beantwoord.
De coördinator zal vaak op zaterdag van 09:00 - 11:00 uur aanwezig zijn op de velden van de AMHC om alle vragen te beantwoorden.
----------------------------------------------------------------
TRAININGEN VOOR NIEUWE EF-JEUGDLEDEN, die nog niet in een team zijn geplaatst, zijn op woensdagmiddag van 17:30 - 18:30 uur.
Graag vooraf aanmelden > [email protected]

Als de teams vol zitten zal het kind blijven trainen (als trainingslid) in deze groep totdat er voldoende leden zijn om een nieuw team op te richten.

NB. Een kind mag 2x meelopen met een training, alvorens hij/zij zich aan moet melden als lid. Dit kan via de website>Lidmaatschap>AANMELDEN.
Graag voor de training aanmelden bij de coördinator Jongste Jeugd.


De kinderen, die al wel in een team zijn ingedeeld, kunnen op de site kijken > Jongste Jeugd>Trainingen>Team.
---------------------------------------------------------------
Vrije teams: vriendschappelijke wedstrijd?
Sommige teams hebben geen wedstrijd tijdens een van de competitiedagen, omdat er in hun poule een VRIJ staat.
De wedstrijdsecretaris regelde voorheen een vriendschappelijke wedstrijd met een ander vrij team in de regio. Dit werd niet altijd op prijs gesteld en soms gemakkelijk weer afgezegd.

Daarom leggen we de vraag nu bij de coach. Als uw team vrij is en een oefenwedstrijd wil, laat het dan op tijd (min. 3 weken tevoren) weten aan: [email protected]

---------------------------------------------------------------

 

Kleine wijziging op spelregels Jongste Jeugd:
In overleg met de districten is er, i.v.m. de veiligheid, een kleine aanpassing doorgevoerd inzake "Vrije Slagen in en binnen 3 meter (3-tal)/ 5 meter (6-tal) van het doelgebied”.

De overige spelregels blijven onverkort van kracht, met als kanttekening dat de regel rondom de self-pass als volgt moet worden geïnterpreteerd: de self-pass moet niet, maar mag worden toegepast.