Vacatures

Bestuur   Bestuurslid - Evenementen

Omschrijving Het bestuurslid evenementen ondersteunt het bestuur. Het bestuurslid heeft zijn/haar eigen toegewezen takenpakket en legt verantwoording af aan het bestuur.
Profiel Bestuurskwaliteiten - Heeft interesse in het organiseren van evenemenenten - Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren. - Heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen. - Heeft verantwoordelijkheidsbesef. - Is netwerkgericht: legt en onderhoudt contacten en wendt deze effectief aan voor het bereiken van de gestelde doelen. - Heeft inzicht in wat er binnen de vereniging aan de orde is. Taken en verantwoordelijkheden - Maakt actief deel uit van het algemeen bestuur. - Is een schakel tussen het bestuur enerzijds en de evenementencommissie en overige samenwerkingspartners. - Zit de evenementencommissie voor - Informeert en adviseert het bestuur over de uitvoering van zijn/haar bestuurstaak. - Draagt zorg voor de uitvoering van zijn/haar bestuurstaken en rapporteert het bestuur regelmatig over uitvoering en de voortgang hiervan. - Houdt voeling met leden, vrijwilligers(groepen) - Draagt de visie en missie van de vereniging uit en waarborgt dit binnen het evenementenbeleid. - Brengt relevante ontwikkelingen in. - Richt zich op het belang van de organisatie en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Randvoorwaarden: - Het Bestuur vergadert in principe twee keer per maand. - De tijdsbesteding van het alg. bestuurslid is afhankelijk van de activiteiten en de eigen initiatieven evenals de verdeling van de bestuurstaken. - Onderschrijft het te voeren Verenigingsbeleid.
Aantal uren 0
 
Heb je vragen of wil je de functie graag hebben mail dan naar [email protected]
 
Terug naar vorige pagina