AMHC 4 VP breed 2 IMG_8686.jpg AMHC 5 VP breed tribune 2 IMG_8659.jpg AMHC 6 VP breed tribune IMG_8658.jpg DSCF6632 VP breed.JPG IMG_9791 VP breed.jpg IMG_9792 VP BREED TEKST.jpg M8E-1 DSC_0087 VP 2.jpg P5144831 VP breed.jpg
Senioren

Jeugd


Contributie in het seizoen 2019-2020
20-10  | 

Nadat wij als AMHC Alkmaar een flink aantal jaren hebben kunnen volstaan met een ongewijzigde contributie, zelfs zonder een CBS indexering, heeft het bestuur moeten constateren, dat een verhoging van de contributie inmiddels niet meer te vermijden is. Een daling van de inkomsten in het seizoen 2018-2019 alsmede een stijging van de kosten in ditzelfde seizoen, maken een verhoging van de contributie opportuun en prudent.

Tijdens de ALV van 14 oktober jongstleden heeft het bestuur aan de leden voorgesteld om lopende dit seizoen de contributie te verhogen met 7,5% voor de meeste leeftijdscategorie├źn en met ingang van volgend seizoen zullen de contributies in beginsel gelijke tred houden met de CAO-loonindex van het CBS.
Een overzicht van de aangepaste contributies vindt u hier.

Dit voorstel is bij stemming aangenomen door de ledenvergadering.

Concreet betekent dit, dat bij de eerste incassoronde die in week 43/44 zal plaatsvinden, het nieuwe contributiebedrag al geïncasseerd zal worden.

We innen de contributies en toeslagen in principe in de tweede helft van augustus, september en oktober. Dit is dus aan het begin van het seizoen, maar eventueel gespreid over maximaal 3 maanden. 2019 Is een uitzondering, waarbij eerstens in oktober wordt geincasseerd (en in november en december).

Delen
 
 

 
 
terug naar vorige scherm