ALV is verzet naar wo 29 juli as.

29-6

Beste Leden, Leden van Verdienste, Ereleden, vrijwilligers, staf en ouders van leden,

In verband met het geringe aantal aanmeldingen zal de Algemene Ledenvergadering, die gepland staat voor woensdag 1 juli 2020, geen doorgang vinden. 
Het geringe aantal aanmeldingen tot nu toe doet naar de mening van het bestuur geen recht aan een ALV zoals deze bedoeld is. 
Een nieuwe ALV staat nu gepland voor wo 29 juli. Het bestuur zal zo snel mogelijk een uitnodiging voor deze ALV versturen.

Namens het bestuur,

Ian Spoelstra, Voorzitter AMHC

================

Het bestuur van de Alkmaarsche Mixed Hockey Club nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering. 
De vergadering wordt gehouden op woensdag 01 juli 2020 om 18.00 uurin het clubhuis aan de Olympiaweg 12 te Alkmaar.

In verband met het Coronavirus en de gepaste afstand die wij moeten houden, kunnen wij maar een beperkt aantal leden en/of ouders ontvangen (maximaal 100 personen). 
Per gezin is er één lid en/of ouder die zich kan aanmelden. Zonder aanmelding helaas geen toegang tot de ALV. Dit ook ten gevolge van de Corona regelgeving. 
Aanmelden kunt u doen op [email protected]
De stukken vindt u terug achter de knop> documenten.

De AGENDA van de vergadering is als volgt: 

  1. Opening van de vergadering door de voorzitter
  2. Vaststellen notulen ALV 14 oktober 2019
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarverslag van de voorzitter
  5. Update financiën 
  6. Incasso wijziging t.a.v. de contributie
  7. Regels opzeggen contributie
  8. Lichtmasten en LED
  9. Rondvraag
  10. Sluiting van de vergadering door de voorzitter

Met vriendelijke groeten,

Ian Spoelstra, voorzitter AMHC

 
29-6-2020 Algemeen