De van Amstel de Vries Bokaal voor Martine Reijers en Camiel Honselaar

7-11 Nieuws Maandag 6 nov. jl. sprak het Bestuur tijdens de ALV haar bijzondere waardering uit voor 2 vrijwilligers en reikte hen de van Amstel De Vries Bokaal uit.Martine Reijers zit al een aantal jaren op de stoel van de ledenadministratie. Een functie, die zij nauwgezet uitvoert. 
Dagelijks checkt zij de email. ''Wanneer iemand zich aanmeldt als nieuw lid, wil ik dat hij/zij vlot een reactie ontvangt en weet, dat hij/zij van harte welkom is.''

Aan het begin en eind van het seizoen is het extra druk met aan- en afmeldingen. Nu dan weer met leden, die apart meedoen met de ZH-competitie. 
Ook het verwerken van de contributie-betalingen is een kunst opzich. Hopelijk brengt binnen afzienbare tijd een nieuwe versie van LISA verlichting in dit werk.

Martine zou graag het stokje aan een of twee anderen willen overdragen. Wil jij meehelpen om de ledenadministratie op orde te houden, laat dan van je horen > [email protected]
.Camiel Honselaar heeft meegewerkt aan de tenue-deal, waarbij hij oog had voor kleur en kwaliteit van het shirt.
Ook heeft hij zich actief ingezet voor de energietransitie: hij remde wanneer nodig, moedigde aan als het kon en gaf waardevolle tips.

In de sponsorcommissie heeft hij bijgedragen aan het nieuwe sponsorbeleid en introduceerde hij de vereniging waar hij kon.
Tenslotte verzorgde hij de buitenruimte van de accommodatie met doeken van sponsors en vlaggen.

Een applaus voor beide vrijwilligers!

Bekijk nog enkele foto's van de ALV in
het AMHC FOTOALBUM
 
7-11-2023 Algemeen