Proces Teamindelingen Jeugd - Seizoen 24-25

15-4 Nieuws

Proces teamindelingen seizoen 2024/2025

De teamindelingen zullen plaatsvinden op basis van observaties over een heel seizoen, gedaan door trainers, coaches en technisch coördinatoren.

 

VERGROOT AFBEELDING


Stap 1: De technisch coördinator verzamelt informatie bij trainers en coaches binnen zijn lijn (april). De coaches/trainers geven hun input/inzichten op de volgende gebieden: (intrinsieke) motivatie, commitment, technische vaardigheden, fysieke eigenschappen en tactisch inzicht.

 

Stap 2: Op basis van de observaties van het seizoen en de input van de coaches, trainers en technisch coördinatoren wordt er een concept teamindeling voor het seizoen 2024/2025 opgesteld (april). In mei versturen wij een enquête aan de jongste jeugd (O12 en lager) om sociale wensen inzichtelijk te maken.

 

Stap 3: Het technisch management zal op basis van de concept teamindeling 2024/2025 een aantal spelers/speelsters specifiek bekijken en/of in gesprek gaan met spelers/speelsters (en ouders) (april/mei).

 

Stap 4: De definitieve teamindeling zal gecommuniceerd worden met de leden. Dit gebeurt op zaterdag 8 juni om 16.00 uur.

 

Stap 5: Mochten er vragen zijn over de nieuwe teamindeling, dan kunnen deze per e-mail worden ingediend: [email protected]. Het is dus niet mogelijk om telefonisch of op een andere manier contact op te nemen over de teamindelingen dan via deze mail.

 

Stap 6: In de week van 23 t/m 30 juni zal het management alle e-mails beantwoorden en waar nodig een afspraak maken met de speler/speelster (en ouder).

 

Stap 7: Na 30 juni 12.00 uur is het niet meer mogelijk om te wisselen van team, tenzij dit in het belang is van de vereniging. In de herfstvakantie wordt gekeken of spelers/speelsters met een ander of hoger team kunnen meetrainen. Dit gebeurt in goed overleg met de trainer/coach en de technisch coördinator.

 

Doel:

Het doel van de vereniging is om iedereen binnen de club te laten spelen in het team waar hij/zij uitdaging en sociale aansluiting vindt. Daarnaast is het proces van teamindelen transparant en staat het de leden vrij om vragen te stellen aan het technisch management over hoe zij tot bepaalde keuzes zijn gekomen. Nieuwe leden en leden van andere verenigingen zijn altijd welkom en zullen door het technisch management in een team worden geplaatst.

Vervroegd doorschuiven:

Vervroegd doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie is in principe niet mogelijk, tenzij daar een zwaarwegende reden voor is.

Rolverdeling:

Binnen het bestuur zijn de bestuursleden Hockeyzaken verantwoordelijk voor het toezicht op het proces van teamindeling. Voor procedurele aspecten van de teamindeling kunt u contact opnemen met Hockeyzaken, en voor inhoudelijke aspecten via het eerdergenoemd e-mailadres ([email protected]). Dit alles met als doel het proces duidelijk en transparant te maken voor de leden.

Voor vragen kunt u terecht bij de technisch coördinatoren:

MO14-MO18: Chiel Jan Delis – [email protected]

JO14-JO18: Wieger Dollekamp – [email protected]

Jongste Jeugd incl O12: Marieke Wildschut – [email protected]

 
15-4-2024 Algemeen