Van het Bestuur - 2021-12-19

21-12
van uw voorzitter
Geachte en gewaardeerde leden van AMHC,

De dagen worden nog steeds korter op het moment dat uw voorzitter dit stuk schrijft. De Regering heeft daarbij net gisteren de lockdown uitgeroepen en daarmee onder andere het zaalhockeyseizoen midscheeps getroffen. De nieuwe virusvariant verspreidt zich snel, zeggen de berichten, en de gevolgen zijn onvoldoende helder om er gerust op te zijn. Er is vrees voor overvolle ziekenhuizen en IC-afdelingen. Wat moet, dat moet, zeggen we dan. Lockdown.

De polarisatie over dit onderwerp treft - gelukkig in zeer geringe mate AMHC - alle geledingen van onze maatschappij. Niet iedereen is immers overtuigd van de juistheid van het overheidsbeleid en frustraties zijn alom aanwezig. Sommige sectoren en personen worden daarbij ook (veel) harder getroffen dan andere(n). Geen amateur-sportclub kan daar echter iets aan veranderen en daarom focust AMHC in deze donkere tijden op mogelijkheden die er nog wél zijn.

2022 staat daarbij, gelukkig onvermoeibaar, in de startblokken te wachten op de start van het nieuwe jaar en ik zie uit naar de mogelijkheden die de rest van het seizoen in dat nieuwe jaar biedt. Het bestuur is daarbij trots dat de commissie hockeyzaken zich inmiddels in een pril stadium van ontwikkeling bevindt, ja pril, maar het begin is er en er zal niet gestopt worden totdat we iets hebben waarmee we verder kunnen. Daarnaast krijgt de commissie sponsoring steeds meer vorm en is er inmiddels een commissie ledenzaken.

Wat ook voor 2022 verder op het programma staat, is het verder verbeteren van ons clubhuis, een tweede waterveld en hopelijk heel veel mooie wedstrijden van onze veldhockeyteams. En zoveel als mogelijk van onze zaalhockeyteams! Op zijn vroegst zou vanaf zaterdag 15 januari weer gezaalhockeyd kunnen worden… IJs en weder (en Regering) dienende.

De komende weken en paar maanden gaan we proberen op de buitenvelden, waar wél 'gewoon' gesport mag worden, activiteiten voor de jeugd te ontwikkelen. Natuurlijk beperkt door het winterse weer en door de opgelegde onmogelijkheid het clubhuis als warme schuilplaats te mogen gebruiken. Het bestuur van uw mooie vereniging kan echter geen ijzer met handen breken maar zal wel haar uiterste best doen om in deze barre tijden het bewegen door middel van zoveel mogelijk hockey optimaal te faciliteren. Wij zijn momenteel al druk bezig daartoe de mogelijkheden te onderzoeken.

En in de privésfeer zal Kerst en Oud op Nieuw opnieuw met minder mensen worden gevierd dan velen hadden gehoopt.

Het is kommer en kwel, maar, met een nieuw jaar op komst waarin ongetwijfeld weer vele mooie dingen gaan gebeuren.

Laten we er daarom samen iets moois van maken deze winter op onze mooie club en tegelijkertijd samen uitkijken naar de tijd waarop we weer zonder beperkingen kunnen en zullen hockeyen op de AMHC!

Ik wens u, mede namens het bestuur, een hele fijne en goede Kerst en een goed 2022.
 
Marcel Ooms
 
21-12-2022 Van de voorzitter