De Kring: ons eigen goede doel

7-3 Nieuws

Hallo allemaal,
mijn naam is Henk Jan de Boer en ik ben voorzitter van Stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord. Dat is een hele mond vol, maar waar het om gaat is dat onze stichting zich inzet voor kansengelijkheid voor jongeren in het onderwijs.

Want: waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen!

Elk kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Echter neemt in Nederland de kansenongelijkheid in en rond het onderwijs toe. Steeds vaker spelen, achtergrond, thuissituatie of financiën een bepalende rol in de ontwikkeling van schoolgaande kinderen.

Als stichting financieren wij concrete projecten in Noord-Holland Noord om de kinderen die het nodig hebben een steuntje in de rug te bieden. Zo hebben wij afgelopen jaar een project kunnen ondersteunen met 116 goed gevulde schooltassen om goed voorbereid het nieuwe schooljaar te kunnen starten.

En ook dit jaar gaan we weer 4 nieuwe mooie projecten ondersteunen met een financiële bijdrage. Want tenslotte verdient ieder kind een eerlijke en gelijke kans!

Wellicht heeft u onze naam reeds eerder gehoord of gezien. Op de mouw van alle leden staat namelijk het logo van de Coöperatiekring. Dit is ons aangeboden door het bestuur van de AMHC omdat ze onze stichting een goed initiatief vinden. Waarvoor onze hartelijke dank!

Ook u kunt als deelnemer onze stichting ondersteunen. Voor nader informatie zie de website: www.cooperatiekring.nl/nhn

Henk Jan de Boer

 
7-3-2024 Sponsoring