Lidmaatschap en Contributie

Contributies Alkmaarsche Mixed Hockeyclub 4,90% (+ ± 4,9%) (+ ± 2,9%) (+ ± 2,3%)
leeftijd 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Funkey / Funkey+ / Hockeyschool / Ouderhockey   4 t/m  6 137 131 127
JO-8 / MO-8 / JO-9 / MO-9 / JO-10 / MO-10   7 t/m  9  337 321 312
JO-12 / MO-12 10 t/m 11 354 337 327
JO-14 / MO-14 12 t/m 13  369 352 342
JO-16 / MO-16 / JO-18 / MO-18 14 t/m 17 380 362 352
Senioren 18 t/m65+ 380 362 352
Veterin op di 30 t/m65+ n.v.t 225 219
Trainingslid, Trimhockey, Sevens, Flexhockey 0 t/m 65+ 209 199 193,5
G-Hockey 0 t/m 65+ 114 109 106,5
NPM (Non-playing member) 0 t/m 65+ 131 125 121,5
Overige bedragen
Entreegeld (afgeschaft per 2020-2021) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Administratiekosten aanmelden als lid (per keer dat men lid wordt) 40 38,5 37,5
Toeslag tophockey elftallen JO-16 / MO-16 / JO-18 / MO-18, EXCL. zaalhockey 108 103 100
Toeslag tophockey elftallen JO-14 / MO-14, EXCL. zaalhockey 87 83 80
Toeslag tophockey elftallen JO-12 / MO-12, EXCL. zaalhockey 65 62 60
Toeslag tophockey elftallen D1/H1, excl. zaalhockey 108 103 100
Bartoeslag Zondag-Senior 30 28,5 27,5
Huur keepers-locker (afgeschaft per 2022-2023) n.v.t. n.v.t. 21
Indexatie contributie
Ieder seizoen, wordt de contributie geindexeerd op basis van de index-ontwikkeling van CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen, gemeten door het CBS over de periode april-april waarbij het bestuur de afronding van iedere contribuitiecategorie zal doen plaatsvinden op haar weloverwogen wijze. Per Q1 2023 bedraagt de indexatie 4,9%. 
.
Leeftijdsgrenzen
Leden die voor 1 oktober van het lopende bondsjaar: 
18 jaar of ouder zijn: zijn senioren
16 jaar of ouder zijn, doch nog geen 18 jaar zijn JO-18 of MO-18
14 jaar of ouder zijn, doch nog geen 16 jaar zijn JO-16 of MO-16
12 jaar of ouder zijn, doch nog geen 14 jaar zijn JO-14 of MO-14
10 jaar of ouder zijn, doch nog geen 12 jaar zijn JO-12 of MO-12
  9 jaar of ouder zijn, doch nog geen 10 jaar zijn JO-10 of MO-10
  8 jaar of ouder zijn, doch nog geen 9 jaar zijn JO-9 of MO-9
  7 jaar of ouder zijn, doch nog geen 8 jaar zijn JO-8 of MO-8
  6 jaar of ouder zijn, doch nog geen 7 jaar zijn Hockeyschool-lid
  5 jaar of ouder zijn, doch nog geen 6 jaar zijn Funkey+-lid
  4 jaar of ouder zijn, doch nog geen 5 jaar zijn Funkey-lid
Spelers met een verstandelijke beperking zijn G-hockeylid
.
Coulanceregeling
In sommige gevallen kan het zijn dat het voor leden moeilijk is de contributie te kunnen betalen. Mocht de hoogte van een te incasseren bedrag voor u een probleem vormen dan doen wij ons best om tot een nadere individuele betalingsafspraak/regeling met u te komen. Wilt u hierover in gesprek met ons dan kunt u dit melden via [email protected]
.
Toeslag Tophockey
Voor de tophockey jeugdteams zal een toeslag gelden per lid. Deze tophockey jeugdteams betreffen de 1e jeugdteams O12/O14/O16/O18 door hockeyzaken aangewezen 2e jeugteeams in deze categorie (op dit moment alle 2e meisjesteams in seizoen 24-25). Het aantal extra trainingen en de betere begeleiding per lid van deze teams rechtvaardigen deze toeslag.
.
Zaalhockey
Zaalhockey is niet meegenomen in de contributie. Sinds seizoen 2021-2022 geldt dit voor alle teams, dus ook voor tophockey elftallen. Inschrijving voor zaalhockey zal alleen geschieden bij tijdige betaling van het team.
.
Flexhockey
Nieuw dit jaar is de flexhockey vorm voor Veteranen. Waarin in overleg met de penningmeester, en met plausibele opgaaf van reden, gezamelijk in duo's kan worden ingeschreven. Waarbij dus beide spelers een gerechtigd zijn voor de helft van de wedstrijden. De bartoeslag blijft van toepassing.
.
Administratiekosten bij aanmelden als lid
Ongeacht of men eerder lid is geweest of niet, bij (her)aanmelden als lid worden administratiekosten in rekening gebracht.
.
Studententarief
Er is geen apart studententarief. Wel bieden wij studenten tussen 18 en 24 jaar de mogelijkheid om een halfjaarslidmaatschap aan te vragen i.v.m. stages of buitenlandse avonturen. Dit zal tijdens het seizoen kunnen bij de penningmeester en voorafgaande aan 1 januari van een seizoen. Alleen indien minimaal een half jaar afwezig vanwege voornoemde reden, kan een verzoek worden beoordeeld. 
.
Bar-toeslag zondagsenioren
Seniorleden, die op zondag spelen betalen een bartoeslag. Voor dat geld zet de vereniging betaalde krachten in. Dit bedrag wordt gelijk geïnd met de contributies.
.
Boete bij niet op komen dagen BARDIENST
Wanneer je wel bent ingedeeld voor de bardienst, maar niet verschijnt, volgt een boete van € 75,00. De bardienst kan tot uiterlijk zeven (7) dagen voorafgaand worden afgekocht voor €50,00. Afkoop is definitief. Kijk s.v.p. tijdig op de site wanneer je bent ingedeeld.
Ruilen heeft de voorkeur boven afkopen en kan worden doorgegeven aan [email protected]. Komt de vervanging niet opdagen dan zal bovengenoemde boete alsnog worden opgelegd.
.
Boete ivm gele of rode kaarten 
Wanneer je tijdens een wedstrijd een gele of rode kaart krijgt, dan zal de KNHB de club hiervoor een boete opleggen. Deze boete zullen we in rekening brengen bij de eerstvolgende incasso. Gele kaart (€ 17,50) en Rode kaart (€35,00), wijzigingen van de tarieven van de KNHB voorbehouden.
.
Betaling contributie
Betaling/incasso van contributies geschiedt EENMALIG (d.w.z. in één keer) of in 2/3/4 termijnen en wel via automatische incasso. 
Een kleine groep bestaande leden betaalt via factuur, alleen op specifiek aangeven van de penningmeester. 
LET OP: Indien van automatische incasso wordt afgeweken worden 10 euro extra kosten in rekening gebracht. Contributionele boetes zie hieronder.
De contributies worden standaard geïnd via automatische incasso. Toestemming daarvoor is gegeven bij aanmelding. De contributies worden geïnd in 1 termijn, tenzij zelf aangegeven in LISA conform link in email met factuur inzake incasso. Dan kan er worden gekozen voor 2, 3 of 4 termijnen. Dit is de verantwoordelijkheid van het lid of zijn/haar vertegenwoordiger. 
Indien geen keuze is gemaakt worden contributies dus geïnd in 1 termijn (standaard). AMHC int in principe per 1 oktober (1 termijn) of per 1 oktober, 1 november, 1 december, en 1 januari (afhankelijk van de termijnen) alle contributies. Nieuwe leden lopende het seizoen krijgen veelal met incasso te maken gedurende het seizoen.
.
Opzeggen
Je dient je lidmaatschap schriftelijk op te zeggen vóór 1 mei van het lopende seizoen. Dat kan alleen per email aan [email protected].
Dat is noodzakelijk om de indeling van de teams, de trainersstaf en de begroting voor het volgende seizoen te maken. Dus wees op tijd als je besluit te stoppen! Bij te laat opzeggen loopt het lidmaatschap een seizoen door.
Boetes/extra kosten
Papieren factuur: 42 40 37,5
Vraag om alsnog te betalen, herinnering/aanmaning per e-mail na mislukte incasso. 29 27,5 25
Vraag om alsnog te betalen, herinnering/aanmaning per e-mail bij te late handmatige betaling. 29 27,5 25
Contributionele boete bij storneren van met succes geïnde bedragen terwijl die correct zijn en saldo toereikend was (= expliciete stornering door jezelf, hetgeen te zien is in de door de bank geleverde info). Vanzelfsprekend is dit niet van toepassing indien in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van de penningmeester wordt gestorneerd. 52 50 50
Toch onverhoopt of per ongeluk gestorneerd? Het verdient dan sterk de voorkeur z.s.m. correct te betalen o.v.v. lidnummer, seizoen en naam.
Onjuiste IBANs en mislukte incasso's (incl. storneringen)  veroorzaken veel werk bij de club en zijn slecht voor de financiele situatie van de AMHC. Op correcte en soepele invordering zal  worden toegezien. Indien uw IBAN niet klopt, laat het ons (tijdig!) weten. Indien u problemen met betalen verwacht of ondervindt, neem dan s.v.p. sowieso  contact op met de penningmeester ([email protected]). Dan kunnen we samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen.